Đầu tưới Rotor SRM

Bán kính: 4.0 đến 9.4m
Lưu lượng: 0.08 đến 0.82 m3/giờ

SKU: SRMCategory: Đầu tưới Rotor