Đầu tưới tay SpotShot

Kích thước: 3/4″, 1″
Lưu lượng 8 m3/h tại 5.5 bar

SKU: P/N 160700, P/N 160705