Dây Tưới Nhỏ Giọt Micro Dripline 6mm DIG (30cm/Lỗ)

Dây nhỏ giọt micro dripline DiG 6mm.

Sản phẩm chất lượng cao.

Chuyên cuốn quanh gốc.

Đầy đủ phụ kiện.

Bảo hành 01 năm.