Dây Tưới Nhỏ Giọt Rivulis D5000 16mm, Dày 0.38mm, K/C 50cm, 2l/H, 800m/Cuộn (Bù Áp)

Ứng dụng: Đặc biệt hiệu quả trong tưới nhỏ giọt cho các loại cây ăn trái, hoa màu trên địa hình đất dốc, hoặc có chiều dài mỗi hàng cây dài.

Điểm nổi bật: Được sản xuất bởi thương hiệu tưới nhỏ giọt toàn cầu Rivulis – Israel.

Có bù áp giúp lượng nước tưới đồng đều hơn ở đầu hàng và cuối hàng.

Lưu ý: Giá bán sản phẩm thay đổi phụ thuộc vào độ dày thành ống và khoảng cách lỗ.