Đồng Hồ Đo Áp Suất Badotherm (Hà Lan)

330,000  300,000 

Chúng tôi khuyến khích khách hàng mua thêm thiết bị đo áp suất để đảm bảo cân chỉnh áp suất tối ưu cho hệ thống nhằm phát huy tối đa hiệu quả.