Đồng hồ đo lưu lượng HC

Đơn vị đo: m3
Kích thước: 3/4″, 1″, 1 1/2″, 2″

SKU: 550-1