Khóa Số 8 Cuối Ống PE 16mm

2,500 

Việc vệ sinh, xả cặn cuối ống thường xuyên rất quan trọng.

Để thuận tiện cho việc xả cặn, sử dụng khóa số 8 để chốt cuối ống là gợi ý tốt.