Khóa Cuối Ống Số 8 16mm

2,700  2,500 

Việc vệ sinh, xả cặn cuối ống thường xuyên là rất quan trọng.

Và để thuận tiện cho việc xả cặn, sử dụng khóa số 8 để chốt cuối ống là gợi ý tốt.