Khởi Thủy Gài Ống Nhỏ Giọt Dẹt 17mm

6,500 

Khởi thủy gài dùng để đấu nối ống nhỏ gọt dẹt đường kính 17mm với ống dẫn nước dẻo, để cơ động trong việc di chuyển hệ thống. Không cần phải cố định đường ống như sử dụng PVC cứng.