Khởi Thủy Ống 16mm

4,500  4,300 

Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống PE 16mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC)