Khởi Thủy Ống 20mm

4,700  4,500 

Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống PE 20mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC)