Khởi Thủy Ống PE 16mm

4,300 

Khởi thủy ống PE 16mm dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn), hoặc ống PE 16mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC, HDPE)