Khớp Nối Thẳng Ống Nhỏ Giọt 6mm

2,500 

Khớp nối thẳng ống nhỏ giọt 6mm, hoặc nối Ống Dẫn Nước PE 6mm Olympia.
Được dùng phổ biến trong hệ thống tưới nhỏ giọt.