Khuỷu nối động HSJ

Co nối động 1″ và 1.1/4″
Kích thước: 20, 30, hoặc 46 cm

SKU: HSJ