Lọc Đĩa Azud Model AGL 2″ (Ren 60mm)

3,200,000  3,150,000 

Lọc tinh 150 mesh (130 micron) Azud 2 inch (60mm) Model AGL

Khi một hệ thống tưới yêu cầu độ lọc tinh khiết cao trên 120mesh, gợi ý tốt nhất trên thị trường là lọc Azud Model AGL