Máy phát điện MBG5500

21,000,000 

Máy phát điện MBG5500 được sử dụng cho gia đình ,sản xuất hoặc kinh doanh,được sử dụng cho công trường xây dựng