Nẹp C lắp màng lưới nhà kính

Nẹp C được thiết kế đi kèm ziczac dễ dàng nhanh chóng lắp đặt màng, lưới khi xây dựng nhà kính.

Có sẵn độ dài 3m, 6m