Nối chống thấm DBRY

Thiết bị chống thấm DBRY
Bảo vệ điểm kết nối cáp điện

SKU: DBRY100