Nối Giảm Ren Trong 27mm Xuống 6mm

45,000  40,000 

Thiết bị gồm 1 đầu ren trong 27mm để nối với nguồn nước có ren ngoài 27mm. Đầu còn lại dạng răng gài để nối với dây nhỏ giọt, hoặc ống mềm PE cỡ 6mm.

Noi ong 6mm voi ong 27mm