Nối Ống 17mm

4,500 

Nối ống 17mm dùng để nối 2 đoạn ống cùng cỡ 17mm (thường là nối ống nhỏ giọt dẹt trải theo luống).