Nối Ống Nhỏ Giọt Dẹt 17mm Ra Ren Ngoài 21mm

4,000 

Nối ống nhỏ giọt 17mm ra ren ngoài 21mm dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt (ống nhỏ giọt dạng dẹt đường kính trong 17mm)