Nối Ống PE 16mm Ra Ren Ngoài 21mm

3,500 

Nối ống mềm PE 16mm ra ren ngoài 21mm

Dùng để nối ống mềm PE 16mm, loại ống phổ biến trong hệ thống tưới nhỏ giọt với khớp nối PVC ren trong 21mm