Nối Ống PE 16mm Sang Ống Dẹt

4,000 

Sử dụng để nối chuyển tiếp từ ống PE 16mm sang dây nhỏ giọt dẹt