Nối Ống PE 20mm Ra Ren Ngoài 27mm

4,000 

Nối ống mềm PE 20mm ra ren ngoài 27mm

Dùng để nối ống mềm PE 20mm, loại ống phổ biến trong hệ thống tưới nhỏ giọt với khớp nối PVC ren trong 27mm