Nối Ống Tròn 16mm Sang Ống Dẹp

4,300  4,000 

Nhà Bè Agri chuyên hệ thống tưới nhỏ giọt và phụ kiện tưới nhỏ giọt các loại. Chất lượng cao, giá cả phù hợp.