Nối Thẳng Ống PE 20mm

2,600  2,400 

Nối thẳng ống 20mm dùng để nối ống có đường kính trong 20mm, thường là ống dẫn nước PE 20mm.