Nút Bít Ống 4-6mm

1,000  800 

Cần thiết cho mọi hệ thống tưới nhỏ giọt có sử dụng các ống 4x6mm