Nút Bít Ống Mềm 20mm

3,200  3,000 

Nút bít ống mềm 20mm

Dùng để nút cuối ống mềm 20mm trong hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa.

Đảm bảo mỹ quan, chắc chắn – không rò rỉ, dễ sử dụng