Nút Bít Ống Nhỏ Giọt Trải Dọc Luống 17mm

3,200  3,000 

Cuối mỗi đường ống nhỏ giọt chúng ta cần sử dụng nút bít. Nút bít có khả năng tháo dời để dễ dàng xúc rửa hệ thống.