Ống cấp nước PE 1/2″

Công dụng: Dẫn nước
Đường kính: 17mm

SKU: Supply Tubing-1