Ống dẫn nước LDPE 3x5mm Rivulis màu trắng

3,000 

Ống LDPE Rivulis cỡ 3x5mm màu trắng bên ngoài, màu đen bên trong giúp giữ nước trong đường ống luôn được mát, trong khi vẫn đảm bảo ngăn ngừa đóng rêu.

Một cuộn dài 500m