Ống Mềm PE 16mm AZUD Loại Dày

9,000 

Ống mềm dẫn nước PE được sử dụng rộng rãi trong hệ thống tưới nhỏ giọt.
Được sử dụng để dẫn nước từ đường ống chính đến các nhánh tưới.

Hết hàng