Ống tưới nhỏ giọt HDL

Bù áp trong đường ống.
Lưu lượng: 1,5, 2,1, 3,4 l / giờ

SKU: HDL-CV, HDL-PC, HDL-R