Ống Tưới Phun Mưa Olympia 34mm

320,000  300,000 

Dây tưới phun mưa 34mm Olympia

  • Chi phí đầu tư thấp
  • Dễ lắp đặt – sử dụng
  • Phù hợp cho cây ngắn ngày, nhu cầu tưới giản đơn
  • Hạt nước mịn đều