ProMax Garden 3500

7,330,000 

Lưu lượng (max): 3.5m3/h
Cột áp tối đa (max): 40m