ProMax Garden 5000

9,480,000 

Lưu lượng (max): 4.7m3/h
Cột áp tối đa (max): 50m