ProMax Garden Automatic 4000

11,640,000 

Lưu lượng (max): 4m3/h
Cột áp tối đa (max): 45m