Tê Gài Ống Nhỏ Giọt 17mm Ra Ống Dẫn Nước Mềm

14,500  14,000 

Tê gài ống nhỏ giọt 17mm ra ống dẫn nước dạng mềm.