Tê Ống 17mm Ra Ren Ngoài 21mm

12,000  10,000 

Dây tưới nhỏ giọt dạng dẹt (Drip tape) được nối với hệ thống cấp nước (thường là ống PVC) thông qua các đầu nối hoặc van nối.

Thiết bị làm bằng nhựa tổng hợp cao cấp.