Tưới nhỏ giọt IH RISERS

Lưu lượng: 1.9, 3.8, 7.6, 15.1, 22.7 l/giờ

SKU: IH RISERS