Tưới nhỏ giọt MLD

Lưu lượng: 1.5-3.2 l/giờ

SKU: MLD