Van điện từ PGV – ASV

Lưu lượng: 0.05 – 9 m3/h
Dải áp suất hoạt động: 1.5 -10 bar

SKU: PGV – ASV