Van điện từ PGV Jar Top

Lưu lượng: 0.05 – 9m3/h
Dải áp suất hoạt động: 1.5 -10 bar

SKU: PGV – JT