Van điện từ PGV

Lưu lượng: 0.05 – 34 m3/h
Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar

SKU: PGV