Van lấy nước nhanh QCV

Size: 3/4″, 1″
Áp suất chịu đựng: 10 bar

SKU: QCV