Showing 1–20 of 28 results

Hãng sản xuất Wingar Công suất (KW) 0.37 Mã lực (HP) 0.5 Lưu lượng (I/min) 120 Sức đẩy (m) 14.7 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 34/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50Hz Trọng lượng 7.3 Mô tả sản phẩm Trục inox 304 + Cánh PPO

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 1.1 Mã lực (HP) 1.5 Lưu lượng (l/min) 120 Sức đẩy (m) 45 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 42/43 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng + [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 2 Mã lực (HP) 1.5 Lưu lượng (l/min) 140 Sức đẩy (m) 50 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 42/43 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng + [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 2.2 Mã lực (HP) 3 Lưu lượng (l/min) 160 Sức đẩy (m) 57 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 42/43 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng + [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 0.75 Mã lực (HP) 1 Lưu lượng (l/min) 80 Sức đẩy (m) 40 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 42/43 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng + [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 0.37 Mã lực (HP) 0.5 Lưu lượng (l/min) 40 Sức đẩy (m) 40 Sức hút (m) 9 Ống hút/xả (mm) 34/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50Hz Trọng lượng (kg) 7.5 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 0.55 Mã lực (HP) 0.8 Lưu lượng (l/min) 45 Sức đẩy (m) 60 Sức hút (m) 9 Ống hút/xả (mm) 34/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50Hz Trọng lượng (kg) 10.8 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) Mã lực (HP) Lưu lượng (l/min) Sức đẩy (m) Sức hút (m) Ống hút/xả (mm) Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng + Phần trong vỏ chống gỉ

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 1.10 Mã lực (HP) 1.5 Lưu lượng (l/min) 120 Sức đẩy (m) 37 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 49/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 22 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 1.5 Mã lực (HP) 2 Lưu lượng (l/min) 500 Sức đẩy (m) 22 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 60/60 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng + [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 1.50 Mã lực (HP) 2 Lưu lượng (l/min) 120 Sức đẩy (m) 40.5 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 49/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 23.1 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 1.5 Mã lực (HP) 2 Lưu lượng (l/min) 500 Sức đẩy (m) 22 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 60/60 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 22 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 0.37 Mã lực (HP) 0.5 Lưu lượng (l/min) 80 Sức đẩy (m) 22 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 34/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 8 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh nhựa PPO [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 0.75 Mã lực (HP) 1 Lưu lượng (l/min) 240 Sức đẩy (m) 17.6 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 49/49 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 13.8 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 0.75 Mã lực (HP) 1 Lưu lượng (l/min) 500 Sức đẩy (m) 13.5 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 60/60 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 21 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 0.75 Mã lực (HP) 1 Lưu lượng (l/min) 100 Sức đẩy (m) 30 Sức hút (m) 8 Ống hút/xả (mm) 34/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 13.5 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh nhựa PPO [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 1.10 Mã lực (HP) 1.5 Lưu lượng (l/min) 100 Sức đẩy (m) 53 Sức hút (m) 9 Ống hút/xả (mm) 42/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 20.5 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 1.50 Mã lực (HP) 2 Lưu lượng (l/min) 110 Sức đẩy (m) 65 Sức hút (m) 9 Ống hút/xả (mm) 42/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) 22.5 Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh bằng đồng [...]

Hãng sản xuất Wingar Công suất (KW) 0.75 Mã lực 1.0 Lưu lượng (l/min) 100 Sức đẩy (m) 53.0 Sức hút (m) 9 Ống hút/xả (mm) 34/34 Điện áp (V/Hz) 220V/50Hz Trọng lượng 15.5 Mô tả sản phẩm Trục inox 304 +Cánh PPO

Hãng sản Xuất Wingar Công suất (KW) 0.75 Mã lực (HP) 1 Lưu lượng (l/min) 110 Sức đẩy (m) 43 Sức hút (m) 9 Ống hút/xả (mm) 42/43 Điện áp (V/Hz) 220V/50HZ Trọng lượng (kg) Mô tả sản phẩm Động cơ dây điện bằng đồng 100% +  Trục inox 304 + Cánh PPO+ Phần trong [...]