Tư vấn, thiết kế, lắp đặt nhà lưới, nhà kính nông nghiệp tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa