Showing all 2 results

Vật tư nhà lưới, nhà kính nông nghiệp

Nhà Kính - Nhà Lưới

Lướt cắt nắng 60% sợi dẹt

Lưới cắt nắng xuất xứ Việt Nam Công nghệ Hàn Quốc Bảo hành 1 năm

Vật tư nhà kính nhà lưới

Nẹp C lắp màng lưới nhà kính

Nẹp C được thiết kế đi kèm ziczac dễ dàng nhanh chóng lắp đặt màng, lưới khi xây dựng nhà kính. Có sẵn độ dài 3m, 6m