Showing 21–24 of 24 results

Bộ điều khiển Hunter

Module giải mã EZDS

Số kênh tưới: 54 Platform: HCC or ICC2
SKU: HCC-1

Bộ điều khiển Hunter

Phần mềm IMMS

Số kênh tưới: 1 đến 990,000 Phần mềm điều khiển trung tâm IMMS
SKU: IMMS

Bộ điều khiển Hunter

Remote điều khiển ROAM

Cài đặt 128 địa chỉ Phạm vi hoạt động: 300m
SKU: ROAM

Bộ điều khiển Hunter

Remote điều khiển ROAM XL

Cài đặt 128 địa chỉ Phạm vi hoạt động: 3,2 km
SKU: ROAM XL