Showing all 17 results

Kiểu: 1/4″ barb, 10/32″, 1/2″ FPT Lưu lượng: 2, 4, 8, 15, 23 lít/giờ
SKU: HE, HEB

Phù hợp tưới nhỏ giọt Linh kiện cao cấp

Tưới cảnh quan

Đầu tưới Halo Spray

Tưới nhỏ phun mưa Lưu lượng: 0 – 74 lit/giờ

Ren trong ½” Lưu lượng dòng nước: 2, 4, 8, 16 l/h

Tưới cảnh quan

Đầu tưới Solo Drip

Tưới nhỏ 8 tia Lưu lượng: 0 – 60 lit/giờ

Tưới cảnh quan

Đầu tưới Trio Spray

Tưới nhỏ đa tia Lưu lượng: 0 – 119 lit/giờ

Tưới cảnh quan

Hệ thống tưới rễ RZWS

Kích thước: 25, 45, 90 cm Lưu lượng: 0.9 l/phút hoặc 1.9l/phút

Tưới cảnh quan

Ống cấp nước PE 1/2″

Công dụng: Dẫn nước Đường kính: 17mm
SKU: Supply Tubing-1

Tưới cảnh quan

Ống nhánh PE 1/4″

Công dụng: Dẫn nước Đường kính: 6mm
SKU: Distribution Tubing

Tưới cảnh quan

Ống tưới nhỏ giọt HDL

Bù áp trong đường ống. Lưu lượng: 1,5, 2,1, 3,4 l / giờ
SKU: HDL-CV, HDL-PC, HDL-R

Sử dụng thích hợp cho tưới nhỏ giọt Hoạt động hiệu quả
SKU: ECO-ID

Tưới cảnh quan

Tưới nhỏ giọt Eco-Mat

Lớp bông xốp quấn quanh đường ống tưới nhỏ giọt (PLD-ESD)
SKU: Eco-Mat

Tưới cảnh quan

Tưới nhỏ giọt IH RISERS

Lưu lượng: 1.9, 3.8, 7.6, 15.1, 22.7 l/giờ
SKU: IH RISERS

Tưới cảnh quan

Tưới nhỏ giọt MLD

Lưu lượng: 1.5-3.2 l/giờ
SKU: MLD

Tưới trên bề mặt: Tùy chỉnh độ cao
SKU: RIGID RISER

Tưới cảnh quan

Van điện từ ICZ

Lưu lượng: 0.05 – 15 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.4 – 8.0 bar
SKU: ICZ

Tưới cảnh quan

Van điện từ PCZ

Lưu lượng: 0.05 – 7 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.4 – 8.0 bar